مای مدیو کارنامه

سوالات متداول
1- آدرس سایت مای مدیو کارنامه چیست؟ ✔️دانش آموزان و شرکت کنندگان امتحانات مدارس می توانند برای دریافت کارنامه نوبت اول و دوم به سایت مای مدیو کارنامه به نشانی my.medu.ir مراجعه نمایند که نحوه دریافت کارنامه در متن مقاله ارائه شده است.
2- در چه زمانی می توان اقدام به دریافت نتایج امتحانات از مای مدیو کارنامه نمود؟ ✔️معمولا 2 الی 3 هفته پس از برگزاری امتحانات، دریافت کارنامه نوبت اول و دوم از سایت مای مدیو امکان پذیر است که در متن مقاله لینک مستقیم آن ارائه شده است.
3- برای دریافت کارنامه از سایت مای مدیو به چه اطلاعاتی نیاز است؟ ✔️برای دریافت کارنامه از سایت مای مدیو، دارا بودن کد ملی و شماره سریال شناسنامه دانش آموزان الزامی می باشد که نحوه دریافت آن به هماره راهنمای تصیری در متن مقاله آمده است.

برای مشاوره دریافت کارنامه از مای مدیو

برای مشاوره دریافت کارنامه از مای مدیو

تماس با سامانه ها

نظرات کاربران