تراز لازم برای قبولی در رشته پزشکی

سوالات متداول
1- تراز لازم برای قبولی در رشته پزشکی 1403 چقدر است؟ تراز لازم برای قبولی در رشته پزشکی با توجه به نوع رشته و حد نصاب دانشگاه فرق دارد که جزئیات کامل در مقاله آمده است.
2- آخرین تراز سراسری برای رشته پزشکی ۱۴۰۳ چقدر است؟ افراد برای کسب قبولی در رشته پزشکی در دانشگاه های دولتی باید حداقل تراز 8 هزار را کسب کنند که جزئیات کامل در مقاله آمده است.
3- آخرین تراز قبولی در رشته پزشکی دانشگاه آزاد چقدر می باشد؟ آخرین تراز قبولی در رشته پزشکی دانشگاه آزاد حدودا 6 هزار به بالا می باشد که توضیحات کامل در مقاله آمده است.

برای مشاوره تراز لازم برای قبولی در رشته پزشکی

برای مشاوره تراز لازم برای قبولی در رشته پزشکی

تماس با سامانه ها